Inspraak bachelor OWW

Binnen de bachelor Onderwijswetenschappen zijn studenten betrokken bij beslissingen over onderwijs en onderzoek. Deze studenten hebben inspraak op het beleid binnen de opleiding. Voor vragen of opmerkingen over de opleiding kun je altijd bij één van de Insprakers terecht. Hieronder vind je meer informatie over de Insprakers van de bachelor Onderwijswetenschappen.

Insprakers bachelor OWW

OpleidingsCommissie (OC)

Aankomend collegejaar vormen wij, Iris Boer, Marlou Meulenberg en Simone Vermeulen de OpleidingsCommissie (OC) van Onderwijswetenschappen. We zijn geïnteresseerd in hoe het er achter de schermen van de opleiding aan toegaat, en willen graag een bijdrage leveren aan ons eigen onderwijs.

Onze hoofdtaak is het evalueren van cursussen die georganiseerd zijn door onze bachelor. Dit doen wij samen met de jaarvertegenwoordigers, die met ons in gesprek gaan in een eindpanel. Vervolgens koppelen wij deze input terug naar de cursuscoördinator en de bachelordirecteur in een eindevaluatie. Ook geven wij advies over verschillende beleidsstukken die betrekking hebben op onze opleiding.

Naast de bovenstaande zaken gaan we ons ook bezighouden met de majorgebonden keuzecursussen. We hopen om meer majorgebonden keuzecursussen voor de opleiding beschikbaar te maken door onderzoek naar verschillende vakken van andere studies te doen.

Naast dat je met ons als jaarvertegenwoordiger de cursussen kunt evalueren, kun je ons ook altijd mailen (oc.oww@uu.nl) of aanspreken als je vragen of opmerkingen over je onderwijs hebt!

Managementteam (MT)

Ik ben Mirjam van Zanten, 22 jaar, vierdejaars student Onderwijswetenschappen en student-lid in het Managementteam van de opleiding Onderwijswetenschappen!

Het Managementteam maakt de beleidskeuzes voor de opleiding op het gebied van de kwaliteit en inrichting van het onderwijs. Mijn rol is om de stem van de student te laten horen over al deze kwesties. Daarnaast mag ik ook eigen onderwerpen aankaarten die niet standaard op de agenda zouden staan, maar die wel belangrijk zijn voor jullie als student! Om goed op de hoogte te blijven van de mening van de student ga ik veel in gesprek met jullie en heb ik nauw contact met andere studentleden van de Inspraak (OC, MT Master OWW en CT ALPO).

Ook houd ik mij bezig met de promotie van de opleiding. Zo ben ik samen met de bachelordirecteur verantwoordelijk voor de meeloopdagen en begeleidt ik de PromoCie, die samen met mij schoolvoorlichtingen en open dagen verzorgt.

Loop je rond met opmerkingen, vragen, tips, klachten of complimenten over je opleiding? Schroom dan niet om mij aan te spreken als ik ergens rondloop, neem contact op met de OC of mail naar m.vanzanten3@students.uu.nl

Jaarvertegenwoordiger worden?

Wil jij ook inspraak hebben in je opleiding? Dan kan dat! Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten die met ons cursussen willen evalueren. Mocht je dit willen? Dan kun je je opgeven als jaarvertegenwoordiger! Stuur dan een mail naar oc.oww@uu.nl.