Wij zijn Anouk Hendriks en Jana de Wit (Op de foto: voorste rij rechts en midden), de jaarvertegenwoordigers voor de studies onderwijskunde en de ALPO binnen de Faculteitsraad 2016-2017. Anouk is tevens de voorzitter van de studentgeleding van de Faculteitsraad van de FSW dit jaar.

De studentgeleding van de faculteitsraad verzamelt input van allerlei organen binnen de Inspraak en vertegenwoordigt de stem van de student. Als raad geven wij adviezen aan het faculteitsbestuur als het gaat om het beleid of de inrichting van onze faculteit. Als raad hebben wij naast adviesrecht ook instemmingsrecht over een aantal onderwerpen zoals de OER of de hoofdlijnen van de begroting.

Als wij ontevreden geluiden horen vanuit de studenten doen wij ons best om deze geluiden gehoord te laten worden, zodat het faculteitsbestuur hier wat aan kan doen. Hiernaast hebben we ook nog een aantal jaarthema's, namelijk: de promotie van de Inspraak en de internationalisering van de Faculteit.

Heb je nu een onderwerp die je graag zou willen aandragen of een vraag die je wilt stellen? Stuur een mailtje naar: sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl

Liefs,
Anouk en Jana