Dit collegejaar vormen wij, Janneke Fokkens, Maartje Körner en Maartje Vroom, deOpleidingsAdviesComissie (OAC) van Onderwijskunde. Binnen onze discipline is er natuurlijk niets zobelangrijk als de kwaliteit van onderwijs en hier zetten wij ons dan ook graag voor in. De OAC
vertegenwoordigt de stem van de student en wij kunnen dan ook niet zonder jullie input.

Onze OAC bestaat dus uit drie onderwijskunde studenten, waarvan twee derdejaarsstudenten en ééntweedejaarsstudent. We vinden het alle drie erg leuk om naast de studie bezig te zijn met ons eigen onderwijs en hebben eerder als jaarvertegenwoordiger ervaren dat de mening van de studenten wel degelijk telt. Zodoende zijn wij bij deze functie terechtgekomen.

Iedere cursus binnen de bachelor Onderwijskunde evalueren wij samen met de jaarvertegenwoordigers die zich bij ons aangemeld hebben. We voeren deze panels twee keer per cursus, zowel tussentijds als aan het einde, en koppelen de resultaten naderhand terug aan de
cursuscoördinator en de bachelor directeur. Daarnaast nemen wij ook deel aan docentvergaderingen waarin wij samen met de docentgeleding advies geven over verschillende beleidsstukken die betrekking hebben op onze opleiding.

We houden ons dit jaar verder bezig met het thema ‘studeren met een beperking’. Denk hierbij aan duidelijkheid over welke faciliteiten iemand kan aanvragen, waar studenten terecht kunnen met een klacht of afspraken die niet altijd (kunnen) worden nagekomen. Mocht je tegen iets zijn aangelopen omtrent dit onderwerp, schroom dan niet om ons aan te schieten of te mailen!

Mocht het je leuk lijken om jaarvertegenwoordiger te worden en vakken met ons te evalueren dan kun je je altijd nog aanmelden. Ook als je meer wilt weten over wat we doen, dan kan je altijd bij on terecht. Schiet ons even aan in de wandelgangen of stuur een mailtje naar oaconderwijskunde@uu.nl. We willen de onderwijskunde studenten dit jaar zo goed mogelijk vertegenwoordigen en daar hebben we vooral jullie hulp bij nodig.

Liefs,

Janneke, Maartje en Maartje