Symposium: Kansen in de klas

Maandag 5 maart 2018

Ben jij altijd al geïnteresseerd geweest in hoe je jouw kansen in het onderwijs kan verbeteren? Kom dan op maandagavond 5 maart naar hét symposium van dit jaar! Op deze door de SympoCie georganiseerde avond zullen verschillende sprekers vanuit hun kennis en ervaring vertellen over het thema ‘Kansen in de klas’. Het symposium zal van 17.30 - 21.00 uur plaatsvinden in Ruppert Rood. De inloop is van 17:00 tot 17:30, waarbij er wordt gezorgd voor broodjes om je honger te stillen. Ook tijdens het symposium kom je qua eten niks tekort, daar wordt voor gezorgd! Uiteraard zal achteraf een borrel plaatsvinden waarbij we kunnen napraten over de keuzeronde en sprekers. Voor slechts 4 euro ben je bij dit symposium. Grijp dus nu je kans en schrijf je snel in via je memberpagina (voor VOCUS-leden) of via deze webpagina (voor gasten)!

Centrale sprekers

Het symposium zal beginnen met twee centrale sprekers. Ten eerste de directeur van basisschool de Korenaar (Berdi de Jonge) die samen met een leerling zal spreken over inclusief onderwijs als centrale gastspreker. Hierna geeft Rob Houben als tweede centrale spreker een lezing over Agora voortgezet onderwijs.

Ibe Lenaerts & Berdi de Jonge

De jongste spreker tijdens ons symposium is ongetwijfeld Ibe. Ibe is twaalf jaar oud en zit op een reguliere basisschool de Korenaar. Samen met de directeur Berdi de Jonge komt hij als centrale spreker vertellen over zijn ervaringen op een reguliere school. Onder het motto: “Als je het goed regelt, heeft inclusief onderwijs voor iedereen alleen maar voordelen”, vertelt Berdi de Jonge hoe inclusief onderwijs kan zorgen voor kansen in de klas voor iedereen. Kinderen met een handicap kunnen ook naar een reguliere school, dat is het onderwerp waar zij op interactieve wijze over zullen spreken.

Rob Houben

Rob Houben komt tijdens het symposium als centrale spreker vertellen over zijn visie op het onderwijs en hoe hij dit tot uiting brengt. Hij is werkzaam op een Agora-school in Roermond, locatie Niekée. Deze school kent een bijzondere vorm van onderwijs: Agora. Agora wijkt af van het reguliere onderwijssysteem. Op Niekée zijn leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, dat gericht is op hun eigen interesses en behoeften. Ze werken op onderzoekende wijze aan projecten of challenges en doen dit met behulp van hun coaches.

Keuzerondes

Na het plenaire deel zal op interactieve wijze verder worden gegaan op het thema. Naast de Onderwijsinspectie zullen Gerrit Barendrecht, de Brede School Academie en de kleine Ambassade de keuzerondes verzorgen. Hieronder staat korte toelichting over de sprekers in de keuzerondes, zodat je op basis daarvan kunt kiezen naar welke ronde je wil!

Gerrit Barendrecht

“Scholen moeten ‘nee’ gaan zeggen tegen de overheid”, is de titel van het artikel dat eind november 2017 is geplaatst in de Trouw. Het is de titel waardoor wij in contact zijn gekomen met Gerrit Barendrecht, gepensioneerd schooldirecteur van twee basisscholen in een achterstandswijk van Rotterdam. Door zijn jarenlange ervaring heeft hij een duidelijke boodschap over de kansen die kinderen kunnen krijgen in een klas. Hij zal tijdens de keuzeronde breed ingaan op dit onderwerp en vertellen over de leiding van een school in een stadswijk, die te kampen heeft met velerlei problemen. Hij zal het hebben over de brede vorming van kinderen en het principe van ‘De Lerende School’, dat hem erg geïnspireerd heeft. Ook zal hij toewerken naar de praktijk, waarbij hij leerzame tips aanreikt die toe te passen zijn in de klas.

Froukje Hoobroeckx

“Talent is niet alleen een kwestie van kunnen, maar ook van willen en doorzetten”, is de achterliggende gedachte van de Brede School Academie (BSA). In dit intensieve, naschoolse programma staan vrij lezen, begrijpend lezen, kennis van de wereld en woordenschatuitbreiding centraal. Aan de gemotiveerde kinderen van groep 6 tot en met de brugklas worden hoge eisen gesteld aan prestaties en inzet. De BSA is voor kinderen waarbij de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie. De BSA sluit zich aan bij Nelson Mandela als hij zegt “Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen”. Tijdens de keuzeronde zal worden ingegaan op de BSA in het algemeen, kun je even proeven hoe een BSA-les eraan toegaat en daarnaast zal er ruimte zijn om antwoord te krijgen op al je vragen!

Onderwijsinspectie

Het Nederlandse onderwijs is gevarieerd en van hoog niveau, toch kunnen niet alle leerlingen in gelijke mate van het onderwijs profiteren, zoals de inspectie over het schooljaar 2014/2015 heeft geconcludeerd. De conclusie van het jaar erop laat zien dat het Nederlands onderwijs te veel talenten van leerlingen en studenten onbenut laat. Dit wordt mede veroorzaakt door kansenongelijkheid. Namens de Inspectie van het Onderwijs komen Eline Gerarts en Karin Plantinga een keuzeronde verzorgen. Ze zullen gedurende 45 minuten verschillende aspecten van kansenongelijkheid behandelen aan de hand van achtergrondinformatie, maar er zal vooral ook veel ruimte zijn voor interactie!

De Kleine Ambassade (Soesja Boode)

De Kleine Ambassade is een organisatie die kinderen met een goedgevulde koffer de maatschappij in wil sturen. Dit doen ze door het gesprek met kinderen aan te gaan. Aan de hand van de gesprekken en de gezamenlijke expertise gaan ze aan de slag om informatie zo te brengen dat het aansluit op de belevingswereld van de doelgroep. De informatie wordt verwerkt in een project, lesmethode, communicatieproduct of een combinatie hiervan. ‘Wij zijn een ANBI-stichting die door middel van verschillende participatieprojecten allerlei, soms ingewikkelde, onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn bespreekbaar maken. We betrekken ze bij de thema’s, geven ze veel kennis en laten ze daarna hun mening vormen. Allemaal om te laten zien dat zij zelf het verschil kunnen maken, dat zij mogen meedenken en meedoen en dat hun mening er toe doet.’ Gedurende ons symposium zal Soesja Boode een keuzeronde verzorgen over hoe de Kleine Ambassade zich inzet voor het thema Kansen in de klas!