Symposium: Verdraaid!

Geannuleerd!

Wegens het coronavirus zal het symposium: Verdraaid! helaas niet door gaan. Dit naar aanleiding van de richtlijnen van zowel het RIVM en de Universiteit Utrecht. Had jij je ingeschreven? Dan heb je van ons een mail ontvangen met daarin aanvullende informatie, mogelijk is deze mail in de spam beland. Heb je geen mail gehad, maar stond je wel ingeschreven? Mail dan naar info@svvocus.nl voor meer informatie.

Het Symposium

Meer informatie

  • Maandag 16 maart 2020 van 17.00 tot 22.00 uur
  • Prijs: €6,- (inclusief avondeten & borrel)
  • Locatie: De Boothzaal, Utrecht Science Park
  • Twee workshoprondes
  • Inschrijven kan via de knop "Inschrijven Symposium" hierboven, of onderaan de pagina
  • Klik op onderstaande knop voor het Facebookevenement

Programma

Na het plenaire deel zal op interactieve wijze verder worden ingegaan op het thema. Er zullen twee workshoprondes plaatsvinden, waarbij gekozen kan worden uit onderstaande sprekers.

Inschrijven

Inschrijvingen zijn open voor zowel VOCUS-leden als externen. Als lid kun je jezelf inschrijven via je memberpagina. Als je geen lid bent kun je op de knop "inschrijven externen" klikken.

De sprekers

Wil jij meer informatie over de sprekers? Lees dan hieronder verder. Allereerst wordt Milan, de hoofdspreker toegelicht. Daarna de sprekers van wie u een workshop kunt volgen.

Hoofdspreker: Milan Saes

Wat als het schoolsysteem niet bij je past?

Ik ben Milan Saes, zeventien jaar en ik kom uit Born. Op vijftienjarige leeftijd ben ik gestopt met school. Inmiddels ben ik trots eigenaar van The Saes Group B.V. Ik heb drie bedrijven en ben mede aandeelhouder in nog twee andere bedrijven. Deze zijn zowel in Nederland als in Amerika actief. Inmiddels behoor ik tot de twintig meest talentvolle ondernemers onder de 20 jaar van Europa. Uitgekozen door onder andere de eigenaar van Skype (vermogen: 1.4 miljard) en Taavet Hinrikus co-founder van Transferwise (vermogen: 258 miljoen).

Volgens mij heeft het onderwijssysteem van vandaag grote aanpassingen nodig om aan te kunnen sluiten bij de generatie van de toekomst. Op de manier waarop het onderwijs nu is ingericht, heeft het volgens mij ernstige gevolgen voor de toekomst. Over mijn visie op het onderwijs vertel ik graag meer op 16 maart.

Anaïs Besemer

Onderwijsvragen Operation Education

Anaïs is gefascineerd door de ontwikkeling van de jonge mens en heeft een master orthopedagogiek en onderwijskunde gedaan. In haar uiteenlopende werkzaamheden zijn drie vragen leidend: Waarom doen we wat we doen? Hoe is dat in het belang van de opgroeiende mens en daarmee de samenleving? Hoe kunnen we met elkaar ontwikkelomgevingen creëren die recht doen aan de kwaliteiten van het kind? Ze begeleidt nu ontwikkeltrajecten bij Operation Education

Je wilt je verder ontwikkelen, bent uiterst gedreven om jouw praktijk in lijn te brengen met jouw dromen, maar soms lijkt het alsof je vastzit in huidige patronen en gewoonten. Dan komen gedachten op als: ‘zo doen we het nou eenmaal’ en ‘er zal wel over nagedacht zijn’.
Beweging richting eigentijds onderwijs begint bij het stellen van fundamentele vragen, het ontdekken van persoonlijke antwoorden en het formuleren van een heldere visie op jouw invulling van onderwijs.
In deze onderwijsvragen-workshop staan we stil bij deze fundamentele vragen, ontwikkel je inzichten en eigen antwoorden en leer je over best-practices uit het veld.

Ed Booms

Innovatiebrigadier

Ed Booms is directeur van openbare basisschool De Veldrakker. Tevens is Ed medeoprichter van de ALPO. Als directeur houdt Ed zich bezig met het creëren van verfrissende perspectieven op onderwijsvraagstukken.
Zijn onderstaande vragen wel eens langsgekomen in de personeelskamer… of in je eigen hoofd? Waarom vinden we het logisch dat in het voortgezet onderwijs specialisten werken en in het basisonderwijs generalisten? Is iedere leerkracht even goed in alle vakken? Kan ik wat doen aan de groeiende werkdruk? Wordt er wel optimaal gebruik gemaakt van lokalen en materialen? En vinden alle kinderen alle leerkrachten even leuk en andersom?

Heb jij je wel eens afgevraagd wat er aan deze opgesomde vraagstukken gedaan kan worden? En wat jouw rol in de oplossing hiervan kan zijn? Laat je dan inspireren door innovatiebrigadier Ed Booms!

Lennart Mensing en Frederike Kamp

Gepersonaliseerd onderwijs en de wet

Lennart Mensing en Frederike Kamp werken bij de gemeente Utrecht als kwaliteitsmedewerker en teamleider van de afdeling leerlingzaken. In hun dagelijkse praktijk hebben zij veel te maken met casussen die om unieke oplossingen vragen. Hoe weeg je een wettelijk kader, een opdracht, maatschappelijke waardes en individueel belang tegen elkaar af? Waar zorgt dit voor wrijving en tot op welke hoogte is maatwerk te verantwoorden?

In deze workshop gaan we bezig met maatwerk binnen de leerplicht, door aan de hand van casussen op zoek te gaan naar de verschillende perspectieven die we kunnen innemen als professional in het onderwijs.

Marjolein Ploegman

De School

Marjolein Ploegman is bedenker en oprichtster van De School in Zandvoort. Het concept van De School is het volgende: kinderen verschillen en dus hebben ze voor gelijke kansen op ontwikkeling en geluk ongelijk onderwijs nodig.

De School biedt oplossingen voor actuele en klassieke onderwijsvraagstukken door een nieuwe organisatie van het onderwijs. De organisatieveranderingen zijn:
- flexibele school- en vakantietijden en ruime openingstijden, wat differentiatie in schooltijden mogelijk maakt.
- dynamic governance/sociocratie. In deze wijze van organiseren en besluitvorming wordt alle beschikbare kennis van leerkrachten, ouders en leerlingen benut.
- thematisch onderwijs met verrijkt aanbod, waarbij plezier en leerrendement voorop staan. In totaal zijn er 5 thema’s waar leerlingen gedurende het jaar mee bezig zijn. Er is binnen de thema’s sprake van integratie van vakken/alle kerndoelen, een grote diversiteit aan activiteiten en er komen docenten van buiten de school op bezoek.

Rob Mioch

Onderwijskundige in het MBO

Rob Mioch werkt als onderwijskundige en interim leidinggevende in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en het voortgezet onderwijs. Zijn vakgebied is schoolontwikkeling en innovatie.

Het mbo is een innovatieve sector. Dat moet ook wel, want de wereld van beroepen is in beweging. Dat vergt van het onderwijs dat het flexibel en slagvaardig handelt en snel veranderingen oppakt om zo eigentijdse opleidingen aan te kunnen bieden. Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat hun onderwijs dit aan kan? Het antwoord is ‘de omgekeerde leerweg’ en ‘hybride leren’. De kern daarvan is praktijkgestuurd leren. Start vanuit de praktijk, zo kun je de theorie (het leren van kennis en vaardigheden) daar zo dicht mogelijk bij aan laten sluiten. Op deze manier willen we de motivatie om te (willen) leren versterken. Deze innovatie doorbreekt bestaande gewoontes en ideeën over lesgeven en opleiden. Dat vraagt het nodige van docenten én studenten in het mbo. Wat betekent het als je een verdraaid goede onderwijskundige wilt zijn in deze beweging?

Mede mogelijk gemaakt door het U-fonds