De Raad van Advies (RvA) is het adviesorgaan van SV VOCUS. Deze raad bestaat uit vier oudbestuursleden van de twee voorgaande jaren en drie leden van VOCUS die middels sollicitaties worden gekozen. Deze sollicitaties vinden rond het eind van het jaar plaats, meer informatie hierover kan je tegen die tijd op deze pagina vinden. Bij voorkeur blijft een RvA-lid twee jaar actief binnen de RvA, om de continuïteit binnen de vereniging te waarborgen.

De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van VOCUS. Bij gevraagd advies vraagt het bestuur van VOCUS advies aan de RvA. Dit gebeurt in ieder geval bij alle ALV's, waarbij de RvA voorafgaand aan elke ALV de stukken met het bestuur bespreekt. Bij ongevraagd advies geeft de RvA uit zichzelf advies. Als je zelf punten hebt waarover je ontevreden bent en je zou willen dat de RvA hierover advies geeft aan het bestuur, mail dan vooral naar rva@svvocus.nl 

De Raad van Advies (RvA) 2017-2018 bestaat uit (v.l.n.r.): Jan Bouwman, Jana de Wit, Max Keeler, Zita Smits, Bart Klok, Evi van Saase, Olle Hormann