PromoCie

De PromoCie zorgt ervoor dat alle gemotiveerde scholieren Onderwijswetenschappen en de ALPO kunnen vinden op de open dagen. Daarnaast nemen zij deze toekomstige studenten een dagje mee om van de opleiding te proeven en worden zij regelmatig gevraagd om onze studie te representeren op infoavonden bij middelbare scholen.
Begeleider: Dagmar Bon

Nieuwsfeed

Activiteiten

Albums

Documenten

Vacatures

Studiehoek

Formulieren

Machtingsformulier ALV

Ideeënbus