Raad van Advies

De Raad van Advies heeft als doel het besturen van de vereniging zo transparant mogelijk te maken en om een klankbord te vormen voor het bestuur en leden. De Raad van Advies bestaat uit zowel leden als oud-bestuursleden. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over zaken als officiële stukken, maar ook over problemen binnen het bestuur en zaken over de vereniging die ons of leden opvallen.

Nieuwsfeed

Activiteiten

Albums

Documenten

Vacatures

Studiehoek

Formulieren

Machtingsformulier ALV

Ideeënbus