Inspraak bachelor OWW

Binnen de bachelor Onderwijswetenschappen zijn studenten betrokken bij beslissingen over onderwijs en onderzoek. Deze studenten hebben inspraak op het beleid binnen de opleiding. Voor vragen of opmerkingen over de opleiding kun je altijd bij één van de Insprakers terecht. Hieronder vind je meer informatie over de Insprakers van de bachelor Onderwijswetenschappen.

Insprakers bachelor OWW

OpleidingsCommissie (OC)

Dit collegejaar vormen wij, Jeroen Rou en Luka van den Herik, de OpleidingsCommissie Kamer (OC Kamer) van Onderwijswetenschappen. Wij willen allebei een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van onze eigen opleiding. Dankzij deze rol voelen we ons nog meer betrokken bij de opleiding en kunnen we ook iets voor onze medestudenten betekenen.

Onze hoofdtaak als OC Kamer is het evalueren van verplichte cursussen die horen bij de bachelor van alle drie de leerjaren. In samenwerking met jaarvertegenwoordigers evalueren we in een eindgesprek hoe de cursus is verlopen. Deze input wordt meegenomen om alle cursussen te verbeteren en te ontwikkelen naar de behoeften van de studenten.

Wij willen ons dit jaar focussen op de promotie van de opleiding en hopen dat volgend collegejaar deze opleiding nog verder doorgroeit!

Wanneer jij een vraag/klacht/opmerking hebt over bijvoorbeeld een cursus of je wil jaarvertegenwoordiger worden, kun je bij ons terecht: oc.oww@uu.nl of spreek ons aan!

Managementteam (MT)

Ik ben Iris Boer, 20 jaar en derdejaars Onderwijswetenschappen student. Aankomend collegejaar ben ik daarnaast student-lid in het Managementteam van de opleiding!

Het Managementteam maakt de beleidskeuzes voor de opleiding op het gebied van de kwaliteit en inrichting van het onderwijs. Mijn taak is om de stem van de student te laten horen wanneer deze beleidskeuzes gemaakt worden. Daarbij mag ik ook eigen onderwerpen aankaarten die niet standaard op de agenda staan. Om dit goed te kunnen doen en op de hoogte te blijven van de mening van de student heb ik nauw contact met andere studentleden van de Inspraak (OC, MT Master OWW en CT ALPO). Daarnaast zijn ook jullie voor mij een belangrijke informatiebron en zal ik luisteren naar de geluiden die ik om mij heen hoor.

Daarnaast houd ik mij bezig met de promotie van de opleiding. Ik ben samen met de bachelordirecteur verantwoordelijk voor de meeloopdagen en begeleid de PromoCie, die samen met mij schoolvoorlichtingen en open dagen verzorgt.

Loop je rond met opmerkingen, vragen, tips, klachten of complimenten over je opleiding? Schroom dan niet om mij aan te spreken als ik ergens rondloop, neem contact op met de OC of mail naar i.boer@students.uu.nl

Jaarvertegenwoordiger worden?

Wil jij ook inspraak hebben in je opleiding? Dan kan dat! Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten die met ons cursussen willen evalueren. Mocht je dit willen? Dan kun je je opgeven als jaarvertegenwoordiger! Stuur dan een mail naar oc.oww@uu.nl.