Wat is de Inspraak?

Op verschillende niveaus binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) zijn studenten betrokken bij beslissingen over onderwijs en onderzoek. Deze studenten hebben inspraak op het beleid dat gevoerd wordt aan deze faculteit. Ze denken mee, hebben een kritische blik en nemen eigen initiatieven. Op deze manier probeert de Inspraak de kwaliteit van het onderwijs en bijbehorende faciliteiten te verhogen. Op de faculteit zijn verschillende inspraakorganen actief. In al deze organen zitten zowel docenten als studenten.

Inspraak organen

Voor elke afzonderlijke opleiding (bachelor OWW, master OWW en ALPO) is er een eigen Opleidings Commissie (OC) en is er een student lid van het Managementteam (MT) van de opleiding. Alle organen binnen de Inspraak worden gecoördineerd door twee Parlementair Overleg Coördinatoren (Poco’s). De Poco’s vormen de link tussen alle Insprakers en zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Faculteitsbreed worden de belangen van studenten behartigd door de Faculteitsraad die bestaat uit zeven FSW-studenten.

OpleidingsCommissie (OC)

De OC vormt de schakel tussen de opleiding en de student. Loop je binnen je opleiding tegen problemen aan, neem dan contact op met de studenten in deze commissie. De hoofdtaak van het OC het evalueren van cursussen die georganiseerd zijn binnen de opleiding. Dit gebeurt in samenwerking met jaarvertegenwoordigers, die met het OC in gesprek gaan in een eindpanel. Vervolgens koppelt het OC deze input terug naar de cursuscoördinator en de opleidingsdirecteur in een eindevaluatie.

ManagementTeam (MT)

Het Managementteam (MT) is het bestuurlijk orgaan van een opleiding en maakt de beleidskeuzes voor de opleiding op het gebied van de kwaliteit en inrichting van het onderwijs. Het MT heeft ook een student-lid om de stem van de student te laten horen over al deze kwesties. Loop je rond met opmerkingen, vragen, tips, klachten of complimenten over de opleiding? Schroom dan niet het student-lid van het MT van jouw opleiding aan te spreken.

Contact met je insprakers?

Actief worden binnen de Inspraak?

Je kunt ook zelf actief worden binnen de studenteninspraak. Elk jaar kunnen studenten solliciteren naar een functie binnen een inpraakorgaan. Deze sollicitaties vinden dit jaar rond maart plaats.

Een functie in de studenteninspraak is leerzaam en leuk. Je leert de faculteit, je opleiding en je docenten eens van een hele andere kant kennen. Door de discussies met docenten en medestudenten ga je bovendien op een andere manier naar het onderwijs en beleidsveranderingen kijken. En natuurlijk staat een Inspraakfunctie altijd goed op je CV. De tijdsbesteding van de functies binnen de studenteninspraak variëren van een halve tot drie dagen per week. Voor deze tijdsinvestering krijg je een financiële vergoeding.