Raad van Advies

Elk jaar heeft VOCUS een Raad van Advies (RvA) die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft over relevante onderwerpen binnen de vereniging. Deze groep VOCUS-leden adviseert over – en geeft feedback op – beleidsstukken, zoals het beleidsplan, de begroting en het sociaal jaarverslag. Daarnaast adviseert de RvA ook over lopende zaken, zoals opvallendheden binnen de vereniging en onderwerpen die spelen onder de leden.

De Raad van Advies bestaat doorgaans uit 8 VOCUS-leden: 4 leden en 4 oud-bestuursleden. Er wordt getracht leden uit verschillende jaarlagen in de RvA op te nemen en ervoor te zorgen dat zowel de ALPO als Onderwijswetenschappen hierin vertegenwoordigd is. Deze samenstelling zorgt ervoor dat de vereniging zo goed mogelijk gerepresenteerd wordt en de stem van haar leden wordt vertegenwoordigd. De Raad van Advies functioneert als klankbord voor de leden en hoopt tevens bij te dragen aan transparantie omtrent processen binnen de vereniging.

RvA 2020-2021

Isa Ringelberg

Voorzitter

Sarah Sedee

Secretaris

Mirte Bergman

Algemeen lid

Sander van Eijk

Algemeen lid

Eline Pothoven

ALGEMEEN LID

Laurie Vedder

ALGEMEEN LID

Rivka van der Water

ALGEMEEN LID

Marijne Wijnker

ALGEMEEN LID

Raad van Financiën

Sinds het jaar 2021 is de Raad van Financiën in het leven geroepen om effectief te kunnen adviseren omtrent financiële (vraag)stukken binnen VOCUS. Deze groep werkt nauw samen met de Raad van Advies om de penningmeester en het bestuur optimaal te ondersteunen. Deze Raad van Financiën bestaat uit 4 leden: 2 leden uit de Raad van Advies en 2 andere VOCUS-leden. Deze leden onderhouden nauw contact met de penningmeester en staan paraat wanneer dat nodig is om het bestuur van adviezen te voorzien.

RvA 2021-2022

Solliciteer voor de Raad van Advies!

Wil jij volgend jaar de vereniging en het bestuur van VOCUS ondersteunen en ervaring opdoen met het geven van feedback en advies? Dat kan! Solliciteer voor een plekje in de Raad van Advies!

Aankomend collegejaar is de Raad van Advies op zoek naar 2 enthousiaste leden die een plekje willen vervullen in de Raad van Advies! Bij voorkeur neem je plaats in de RvA voor twee jaar, om de continuïteit te waarborgen en ervaring in de RvA te behouden. 

Als RvA-lid kan je je op meerdere vlakken ontwikkelen en kennis opdoen:

Lijkt dit je wat en wil jij de RvA komen versterken?

Stuur dan uiterlijk vrijdag 11 juni 18:00 uur een korte motivatiebrief en je CV naar rva@svvocus.nl. In de motivatiebrief (max. 1 A4) zien we graag terug:

We bellen je diezelfde avond om je uit te nodigen voor een gesprek. De gesprekken zullen online plaatsvinden in de week van 14 t/m 18 juni.

Ideeënbus