Maak kennis met: Eveline Roijmans

155692b6-3139-4be5-90c1-0134f2a4dc77

OVER EVELINE
Ik ben Eveline Roijmans, 32 jaar en woon in Bergeijk. Ik heb van 2004 tot 2008 aan de Fontys PABO te Eindhoven gestudeerd. Vervolgens heb ik van 2008 tot 2010 de master Onderwijskundig ontwerp en advisering gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Mijn hobby’s zijn zingen, sporten en reizen.

MIJN WERK ALS ONDERWIJSKUNDIGE
Ik ben nu zeven jaar werkzaam als onderwijskundig adviseur en coach bij Fontys Hogeschool ICT te Eindhoven/Tilburg. Bij Fontys Hogeschool ICT hebben we een onderwijskundig team, waardoor ik met andere onderwijskundigen kan samenwerken. Een uitdagende en afwisselende baan met ruimte voor het inzetten van je talenten en ambities. Als onderwijskundige adviseer, initieer en ondersteun ik docenten bij curriculumontwikkeling. Op basis van de onderwijskundige visie van Fontys Hogeschool ICT wordt de curriculumontwikkeling vormgegeven. Onderwijskundige vraagstukken die hierbij aan bod komen zijn onder andere integraal beoordelen, leeruitkomsten, portfolio, didactische leervormen, didactische werkvormen, differentiatie, de rol van de docent en technology enhanced learning. Verder begeleid ik docenten tijdens professionaliseringstrajecten in de vorm van studiedagen, workshops, lesobservaties, intervisies en één op één gesprekken. Daarnaast verzorg ik onderwijs aan studenten in de specialisatieroute ICT & Education/Educatieve Minor Beroepsonderwijs. Deze studenten begeleid ik in het docentschap. Vaardigheden die de studenten ontwikkelen zijn met name gericht op de didactische en pedagogische bekwaamheid. Het leukste aan mijn werk vind ik de mensgerichte kant en het samenwerken met studenten en docenten. Gelijkwaardigheid en betrokkenheid zijn voor mij belangrijke uitgangspunten in het werken met mensen. De grootste uitdaging binnen mijn werk is rekening houden met de verschillen tussen mensen. Talentonwikkeling en zelfregulatie vind ik hierbij belangrijk.

STUDIE-ERVARING
Mijn masterscriptie heb ik uitgevoerd bij de Inspectie van het Onderwijs te Utrecht. Het onderzoek ging over de effecten van mondelinge feedback die inspecteurs gaven aan een leerkracht in het Primair Onderwijs na een lesobservatie. De mondelinge feedback ging over het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. In mijn onderzoek heb ik de effecten van mondelinge feedback in relatie tot de componenten cognitie, affectie en gedrag gemeten aan de hand van een gestructureerde vragenlijst en mondelinge interviews. Een waardevolle werkervaring als onderwijskundige waar ik met plezier op terugblik. Tijdens mijn studies heb ik voornamelijk geleerd op wat voor manieren je kunt samenwerken, communiceren en inspireren, oftewel professionele vaardigheden. Deze professionele vaardigheden pas ik nog steeds toe in mijn werk. De opleiding Onderwijskunde sluit naar mijn idee aan bij het huidige werkveld, omdat leren en ontwikkelen bij veel bedrijven en organisaties centraal staat. Als onderwijskundige kun je gaan adviseren, ontwerpen en/of onderzoeken binnen het werkveld.

Het coachen van mensen is mijn passie. Gedurende mijn opleidingen had ik daar graag meer over willen leren. De afgelopen jaren heb ik twee coachopleidingen gevolgd met betrekking tot één op één coaching. Deze coachopleidingen zijn waardevol geweest voor persoonlijke ontwikkeling en nu wil ik graag mensen individueel gaan coachen op bewustwording.

LAATSTE WOORD
Nog een laatste woord aan de huidige Onderwijskundige studenten: geniet van het mooie dynamische vakgebied Onderwijskunde, zet je passie en authentieke talenten in als onderwijskundig adviseur, ontwerper en/of onderzoeker!

Een kijkje in het leven van Mayke

Dag allemaal, mijn naam is Mayke Vereijken en ik ben universitair docent voor Leren in Organisaties aan de afdeling Educatie. Ik ben 34 jaar en

Ingelogd als: