Onderzoek Topscriptie

f2738dc2-f905-4fd1-8d51-955f8376dcd5

Recent heeft Topscriptie een landelijk onderzoek uitgevoerd onder HBO- en WO-studenten in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksbureau en deelname aan het onderzoek was anoniem. Totaal hebben er 229 studenten de vragenlijst volledig ingevuld. Middels dit onderzoek is in kaart gebracht waar studenten zoal tegenaan lopen bij het schrijven van hun scriptie en wat de motieven zijn voor scriptiebegeleiding.

Scriptie

Studenten die ondersteuning vragen bij hun scriptie zijn vaker vrouw (bijna 70 procent). Wat zijn de 3 belangrijkste redenen om te kiezen voor externe scriptiebegeleiding voor deeltijders? Uit de resultaten blijkt dat als eerste de begeleiding vanuit school niet als voldoende wordt ervaren (77 procent ervaarde de begeleiding als niet voldoende), als tweede geven meer dan de helft van deeltijders aan dat zij moeite hebben met het structureren van de scriptie en als derde belangrijke reden werd aangegeven dat ze een check op de kwaliteit van de (geschreven) scriptie zochten. Andere belangrijke redenen waren ondersteuning bij het proces (uitstelgedrag/ faalangst/ mentale ondersteuning etc.) en moeite met het interpreteren van de gegeven feedback op school. Daarnaast vinden veel studenten het lastig om de onderzoekresultaten naar analyseresultaten te vertalen. Ditzelfde geldt voor het analyseren van (statistische) onderzoekgegevens/onderzoekresultaten. Opvallend is dat er net iets meer schriftelijk (53 procent) dan online (47 procent) onderzoek wordt uitgevoerd. Bijna de helft gebruik voor de analyses van kwantitatieve resultaten het programma SPSS. De meerderheid (ruim 65 procent) gebruikte het databestand van het bedrijf om aan deelnemers te komen.

Studie en scriptie

De keuze voor een studie is iets waar een klein deel begeleiding bij had gewild (nog geen kwart van alle studenten). Het kiezen van het juiste opleidingsinstituut daarentegen was iets waar ruim een kwart van de deeltijders aangaf advies in te willen.

Waar lopen studenten vooral tijdens hun studie tegenaan? Opvallend bij deze vraag was dat meer dan de helft (59.4%) aangeeft dat een Second opinion (zeer) zinvol zou zijn geweest. Ongeveer een kwart van de studenten geven aan dat er tijdens hun studie/ scriptie een conflict met school/ begeleiders of DUO is ontstaan. Deeltijders ervaren daarnaast moeite met het academisch schrijven: ruim 68 procent gaf aan het zinvol te vinden om hier ondersteuning bij te krijgen.

Voor de volledige uitkomsten (van zowel fulltime als ook deeltijd studenten tezamen) klik hier

Maak kennis met: Roos van Eeden

Mijn naam is Roos van Eeden, al houden mijn leerlingen het graag bij ‘juf’ of ‘juf juf juf’. In 2019 ben ik afgestudeerd van de

Maak kennis met: Bas Alderlieste

‘Beste Bas, wil jij in overleg met (…) en anderen zo snel mogelijk de scholingsbehoefte voor onze zorgmedewerkers inschatten die de cliënten gaan behandelen die

Ingelogd als: