Documenten

Op deze pagina vind je de documenten en officiële stukken (zoals het huishoudelijk reglement, de privacy verklaring en de statuten) van studievereniging VOCUS. Niet alle documenten zijn voor iedereen zichtbaar, een aantal documenten bevinden zich in het afgeschermde deel op Blackboard. Je kunt hierbij komen door in te loggen op Blackboard en dan naar de VOCUS-pagina te gaan. Dit deel is alleen zichtbaar voor VOCUS-leden.

Statuten, HR & beleidsplan

Statuten zijn de bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan onze organisatie. Deze zijn bij een notaris vastgelegd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In onze statuten zijn onder andere de naam van de vereniging, de vestigingsplaats, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging en de wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering opgenomen.

Het huishoudelijk reglement (kortweg HR) is een verzameling van regels bij onze vereniging. Het HR dient als aanvulling op de statuten en de wet.

In het beleidsplan schrijft het bestuur wat het gaat doen om de doelstelling van de vereniging te realiseren. Hier zijn doelen en middelen opgenomen, waarbij de middelen altijd ondergeschikt zijn aan de doelen. Dit beleidsplan wordt halfjaarlijks geëvalueerd in de ALV.