Inspraak

Op verschillende niveaus binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) zijn studenten betrokken bij beslissingen over onderwijs en onderzoek. Deze studenten hebben inspraak op het beleid dat gevoerd wordt aan deze faculteit. Ze denken mee, hebben een kritische blik en nemen eigen initiatieven. Op deze manier probeert de Inspraak de kwaliteit van het onderwijs en bijbehorende faciliteiten te verhogen. Op de faculteit zijn verschillende inspraakorganen actief. In al deze organen zitten zowel docenten als studenten.

Voor elke afzonderlijke opleiding (bachelor OWW, master OWW en ALPO) is er een eigen Opleidings Commissie (OC) en is er een student lid van het Managementteam (MT) van de opleiding. Alle organen binnen de Inspraak worden gecoördineerd door twee Medezeggenschap Coördinatoren (Meco’s). De Meco’s vormen de link tussen alle Insprakers en zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Faculteitsbreed worden de belangen van studenten behartigd door de Faculteitsraad die bestaat uit zeven FSW-studenten.

Onderwijswetenschappen

OpleidingsCommissie (OC)

Sacha McPherson & Floor Franssen
OpleidingsCommissie (OC)
Hoi!!

Dit jaar vormen wij, Floor Franssen (3e jaars) en Sacha McPherson (2e/3e jaars), de Opleidingscommissie van Onderwijswetenschappen. Dit houdt in dat wij ons dit jaar zullen inzetten voor het nog verder verbeteren van onze en jullie opleiding! Wij zullen onze focus dit jaar onder andere leggen op het evaluatieproces van de cursussen, de student-docentbetrokkenheid (volg @oww_uu op Instagram) en de AMO-opdrachten. Daarnaast kunnen jullie het gehele jaar bij ons terecht met vragen, tips, klachten of om gewoon even over de opleiding te kletsen. Als er iets is, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Je kunt een mailtje sturen naar oc.oww@uu.nl, een privéberichtje sturen via Facebook of Instagram of je mag ons natuurlijk altijd aanspreken als je (één van) ons ergens op de Uithof ziet rondlopen.

Wij kijken er enorm naar uit om ons dit jaar in te zetten voor jullie belangen en het verbeteren van de opleiding. Heel veel succes, maar vooral ook plezier met het studeren van Onderwijswetenschappen dit jaar!

Liefs, Floor en Sacha

ManagementTeam (MT)

Sander van Eijk
ManagementTeam (MT)
Hoi allemaal!

Ik ben Sander van Eijk, 22 jaar en zit in mijn vierde jaar van de bachelor Onderwijswetenschappen. Dit collegejaar mag ik als student-lid aan tafel zitten bij het Managementteam van de opleiding Onderwijswetenschappen!

Super leuk om te zien dat je op deze pagina terecht bent gekomen. Waarschijnlijk vraag je je vast af wat ik eigenlijk doe dit jaar. Dit jaar is het mijn taak om de stem van de student te laten horen wanneer er beleidskeuzes gemaakt worden. Dit doe ik door verschillende vergaderingen bij te wonen waarin er beleidskwesties worden besproken op het gebied van de kwaliteit en inrichting van het onderwijs. Gedurende het jaar heb ik ook mijn eigen onderwerpen die ik kan aankaarten, om zo de dingen die spelen onder studenten én binnen de opleiding spelen ook onder de aandacht te brengen. Ik heb nauw contact met de andere studentleden van de Inspraak (OC, MT Master OWW, CT ALPO) om zo bij te dragen aan het beste onderwijs!

Daarnaast ben ik samen met de opleiding verantwoordelijk voor de promotie van de studie Onderwijswetenschappen, superleuk! Hiervoor begeleid ik de PromoCie, een commissie bij VOCUS die mij helpt bij het organiseren van meeloopdagen, schoolvoorlichtingen en open dagen.

Dus heb jij vragen, opmerkingen, tips, tops, klachten of complimenten over de opleiding? Laat het mij vooral weten! Je mag me aanspreken als je me ziet rondlopen, maar je mag me ook altijd een mailtje sturen (studentmt.oww@uu.nl).

Academische Leraren Opleiding Primair Onderwijs (ALPO)

OpleidingsCommissie (OC)

Lukas Gerber
Corné van den Assem
Merel den Hertog
OpleidingsCommissie (OC)
Hoi!

Dit jaar bestaat de OC van de ALPO uit drie energieke studenten die zin hebben om in gesprek te gaan over het verbeteren van de opleiding.

Corné is de leergierige en enthousiaste student die ernaar streeft de opleiding voor elke student zo fijn mogelijk te maken; bij een vraag, een verbeterpunt of juist positieve feedback over de opleiding kan je hem altijd contacten.
Merel mag dan in de minderheid zijn tussen deze mannen, maar weet zeker wel van aanpakken en staat voor je klaar voor allerlei vragen, opmerkingen of waar je dan ook tegenaan loopt!
Lukas is de enthousiaste druktemaker die je altijd aan mag spreken als je je stage ongelooflijk fantastisch vindt, enorm hebt genoten van de pedagogische inzichten van de Hogeschool of juist in slaap ben gevallen tijdens een college.

Samen richten wij ons dit jaar op alle ALPO-studenten die graag laten horen wat ze vinden over de loop van zaken van de opleiding. Via de padlets van elk vak, de panelgesprekken aan het eind van elk blok en onze socials, WhatsApp en mail kan iedereen tips en tops voor de opleiding kwijt. Met z’n allen maken we de ALPO steeds een beetje beter! Laat jij ook van je horen?

Groetjes,
Merel, Corné en Lukas

Insta: @alpo_inspraak
FB: Inspraak ALPO

CoördinatieTeam (CT)

Lobke de Boer
Lynn Keizer
CoördinatieTeam (CT)
Hoi hoi, wij zijn Lynn en Lobke en dit collegejaar gaan wij samen het studentlid coördinatieteam (CT) voor de ALPO doen. We hebben beide een deel van de taken op ons genomen, Lobke houdt zich vooral bezig met de inspraak en Lynn heeft de promotie en het mentoraat op zich genomen. Omdat dit het eerste jaar is dat deze taak samen wordt gedaan, zien wij het als een super leuke uitdaging om alles goed te laten verlopen.

Voor contact met ons is er de CT- mail (studentct.alpo@uu.nl), die lezen we allebei. Hier kun je terecht met al je vragen over de opleiding, het mentoraat en nog veel meer. Suggesties vinden wij altijd fijn en horen we graag.

Ik ben Lobke, 19 jaar en derdejaars ALPO. Dit is mijn eerste jaar bij de inspraak en ik hoop dat ik met mijn ervaringen op de opleiding nu suggesties kan doen voor verbeteringen om de opleiding nog leuker, beter en soepeler de laten verlopen voor studenten. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool, op avontuur in nieuwe steden of zit ik met thee en een boek op de bank.

Ik ben Lynn, 20 jaar oud en begin nu aan mijn derde jaar van de ALPO. Afgelopen jaar heb ik de PromoCie ALPO gedaan en heb heel veel zin om dit jaar de PromoCie te begeleiden en alles rondom het mentoraat te gaan regelen. Ik denk dat ik samen met Lobke er een heel leuk jaar binnen de Inspraak van ga maken!

Faculteitsbreed

Contactpersoon Inspraak

Faculteitsraad (FR)

Eline Pothoven
Faculteitsraad (FR)
Hey! Ik ben Eline Pothoven, 21 jaar en zit in mijn vierde jaar van de bachelor Onderwijswetenschappen. Dit collegejaar ben ik voorzitter extern van de studentgeleding van de Faculteitsraad van onze mooie faculteit. Én daarnaast contactpersoon voor de opleidingen OWW en ALPO vanuit de FR.

Wat leuk dat je op deze pagina terecht bent gekomen. Dan vraag je je vast af wat ik dan eigenlijk doe dit jaar. Dit jaar is het mijn taak om de stem van de student te laten horen, samen met 6 andere toppers binnen de faculteitsraad, wanneer er (beleids)keuzes gemaakt worden op facultair niveau. Naast de studentgeleding is er ook een personeelsgeleding, wij samen vormen de gehele faculteitsraad. Eens in de vier weken hebben we een raadsvergadering met het faculteitsbestuur waarin we kwesties bespreken op het gebied van onderwijs, onderzoek en andere actuele thema’s zoals de facultaire begroting en het OER.

Gedurende het jaar ben ik ook bezig met zogenoemde jaarthema’s. Voor mij zijn dit dit jaar (h)erkenning van de medezeggenschap en arbeidsmarktoriëntatie & tutoraat.

Dus heb jij vragen, opmerkingen, tips, tops, klachten of complimenten over zaken (binnen je opleiding) die ik facultair moet aankaarten? Laat het mij vooral weten! Je mag me aanspreken als je me ziet rondlopen, maar je mag me ook altijd een mailtje sturen (sw.faculteitsraadstudenten@uu.nl of via e.f.pothoven@uu.nl).

Contactpersoon Inspraak

Nick van Ham
Contactpersoon Inspraak
Heyo! Ik ben Nick, derdejaars student Onderwijswetenschappen en komend jaar zal ik de Coördinator Onderwijs zijn van VOCUS. Dit houdt in dat ik dit jaar ook de Contactpersoon Inspraak (CPI) zal zijn voor zowel de ALPO als Onderwijswetenschappen.

Ik zal even kort uitleggen wat een Contactpersoon Inspraak inhoudt. Elk bestuur binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) kiest een bestuurslid uit die de rol van Contactpersoon Inspraak (CPI) zal gaan uitvoeren. De Contactpersoon Inspraak zal vervolgens leden op de hoogte brengen van de Inspraak. Om dit te doen zal ik deelnemen aan vergaderingen met verschillende organen binnen de Inspraak. Hierdoor wordt het gemakkelijk om VOCUS-leden op de hoogte te houden van lopende zaken en relevante informatie. Ook het tegenovergestelde is mogelijk; mochten er vragen, opmerkingen of andere informatie zijn die doorgekoppeld moet worden, kun je mij altijd aanspreken of kun je me per mail bereiken via coordinatoronderwijs@svvocus.nl!

Ingelogd als: