Maak Kennis Met: Aline Tuls van het Ministerie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Ministerie OCW

•Wie ben je en wat heb je wanneer gestudeerd?
Ik ben Aline Tuls en ik ben 26 jaar. In 2018 heb ik de Academische Pabo aan de Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afgerond. Hierna volgde ik een minor bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht . Zo kon ik de overstap maken naar een master Bestuurskunde met de specialisatie Publiek Management aan de UU.

• Waar ben je nu werkzaam en wat zijn jouw functies?
Van maandag tot en met donderdag werk ik als beleidsmedewerker bij de directie Hoger Onderwijs van het ministerie van OC&W. Binnen onze directie zit ik in het team lerarenopleidingen en houd ik mij bezig met de pabo. Op vrijdag sta ik voor groep 3 als leerkracht.

• Hoe ben je bij de combinatie van jouw banen als leerkracht en beleidsmedewerker gekomen?
Ik heb het rijkstraineeship gedaan en ben na afronding hiervan voor vier dagen per week in dienst getreden bij OC&W. Op de vrijdag wilde ik lesgeven. Hiervoor heb ik diverse scholen gesproken om een passende plek te vinden. Je kan ook een andere weg bewandelen via een sollicitatie op een plek als leraar-ambtenaar. OC&W vindt het belangrijk om mensen uit de praktijk het ministerie in te halen en werft hier actief voor, zie hiervoor de website denkmeemetocw.nl.

• Wat houdt jouw functie bij OC&W in en wat zijn jouw (dagelijkse) bezigheden?
Als beleidsmedewerker zorg ik voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op mijn dossiers. Dat betekent in de praktijk dat ik veel overleg met collega’s, leraren(opleiders), vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen en de koepels van Hogescholen en Universiteiten. Daarnaast zorg ik voor de aanbesteding van onderzoeken en reflecteer ik op onderzoeksuitkomsten. Tot slot beantwoord ik vragen van burgers, Kamerleden of bewindslieden.

• Wat zijn momenteel de grootste uitdaging(en) binnen deze functie?
De ambities uit het regeerakkoord vertalen naar concrete maatregelen, op een integrale manier, binnen de daarvoor gestelde budgetten; dit op een doelgerichte, doelmatige en rechtmatige manier, in goed overleg met alle partners in het onderwijsveld. In de klas is het de grootste uitdaging om alle leerlingen op hun eigen niveau richting het volgende leerjaar te laten ontwikkelen, zeker nu er veel leerlingen ziek geweest zijn.

• Hoe sluit jouw werk als beleidsmedewerker voor OCW aan op jouw werk als leerkracht?
Ik leg twee kanten op de verbinding tussen beleid en praktijk. Voor mijn dossiers bij OC&W is het nuttig dat ik ervaar hoe het is om als leraar te starten na het behalen van een onderwijsbevoegdheid. Ik ontdek wat ik nog miste in kennis en vaardigheden na de pabo en merk hoe fijn het is dat mijn bestuur een stevige begeleiding heeft voor startende leerkrachten.

• Wat vind je het leukste aan de combinatie van beleidsmedewerker en leerkracht?
In allebei mijn functies is geen dag hetzelfde, zijn er constant onverwachte wendingen en zijn er veel uitdagingen om mijn hoofd over te breken. Ik werk op allebei de plekken mee aan de toekomst van Nederland en kan op allebei de plekken (in)direct het verschil maken voor kinderen. Dat klinkt heel cliché, maar zorgt voor mij voor veel voldoening aan het einde van een werkweek.

• Heb je een tip voor studenten die lesgeven willen combineren met een andere baan?
Doe allereerst naast je studie vooral wat je leuk vindt aan bijbanen, commissies en functies bij studie- en studentenverenigingen. Dit zorgt ervoor dat je ontdekt wat bij jou past en waar een rol of organisatie jouw werk in het onderwijs raakt. Wees daarnaast altijd open over je verschillende verantwoordelijkheden, je prioriteiten en je tijdsbesteding. Je kan hier beter transparant over communiceren dan eindeloos proberen om alle ballen in de lucht houden. Zeg soms ‘nee’!

Een kijkje in het leven van Caitlín

Hoi! Ik ben Caitlín, een derdejaars (maar eigenlijk tweeëneenhalve jaars) student Onderwijswetenschappen. Ik ben 20 jaar en zit op kamers op het Utrecht Science Park (USP).

Maak kennis met: Roos van Eeden

Mijn naam is Roos van Eeden, al houden mijn leerlingen het graag bij ‘juf’ of ‘juf juf juf’. In 2019 ben ik afgestudeerd van de

Ingelogd als: